Vennekort Handelsbetingelser - RODEO

RODEO Vennekort Handelsbetingelser

RODEO Vennekort medlemskab
Følgende beskriver betingelser og vilkår for køb af RODEO Vennekort.
RODEO Vennekort udbydes og drives af:

RODEO ApS 

(Herefter kaldet “RODEO”), 

CVR-nr. 36906014

Store Kongensgade 81C

1264 København K 

(i det følgende kaldet “RODEO Vennekort”) 

Nærværende vilkår finder anvendelse for enhver brug af RODEO Vennekort. Ved slutkundens (i det efterfølgende kaldet “kunden”) aktivering af RODEO Vennekort indgås en bindende aftale mellem Udgiver og kunden vedrørende RODEO Vennekort på nedenstående vilkår. Starten på aftaleforhold defineres som tidspunktet for aktivering af RODEO Vennekort via RODEO app. Kunden accepterer, at alle typer af kommunikation fra RODEO til kunden sker elektronisk via RODEO’s hjemmeside, via beskeder fra app, via SMS eller via den e-mail kunden har oplyst, inklusiv al korrespondance omkring betaling for brugen af RODEO Vennekort.

Kunden accepterer, at RODEO kan registrere, optage og behandle personoplysninger vedrørende kunden (f.eks. kontaktoplysninger og betalingsoplysninger), og de tjenester, som RODEO tilbyder, som kunden har anvendt. I overensstemmelse med EU’s Personal Data Act (523/1999, inklusive tillæg). Formålet med at indsamle ovennævnte data er at administrere og håndtere RODEO Vennekort på den bedst mulige måde og at informere kunden om de tjenester, som RODEO tilbyder. Kunden giver RODEO tilladelse til at registrere kundens historik med hensyn til kundens besøg hos RODEO’s saloner og deres indkøb, for at sikre kvaliteten af RODEO’s tjenester. 

Kundens data vil ikke blive videregivet til udenforstående uden kundens skriftlige samtykke, med undtagelse af oplysninger, der er videregivet af lovgivningsmæssige hensyn.

Formål RODEO Vennekort medlemskab
RODEO Vennekort giver kunden væsentlige rabatfordele på behandlinger, produkter og adgang til RODEO Loyalitetesprogram, hvor de kan optjene point, som de kan bruge på køb af produkter i salonen. Kunden bliver derudover en del af RODEO & Friends, som giver rabatter og fordele hos RODEOs samarbejdspartnere. RODEO Vennekort kan anvendes i alle RODEO saloner.

Forudsætninger for adgang til RODEO Vennekort medlemskab
For at kunne benytte RODEO Vennekort skal kunden have adgang til en smartphone (iOS eller Android), der er kompatibel med RODEO app eller via login på rodeo.dk. Dertil skal kunden have internetadgang. RODEO Vennekort er personligt, og kunden kan blive pålagt på anmodning at bevise sin identitet.

RODEO Vennekort bruges til at identificere kunden og er personligt. RODEO Vennekort kan således ikke overdrages eller udlånes til andre end de af kundens tilknyttede personer til RODEO Vennekort. Kunden er forpligtet til at opbevare RODEO Vennekort omhyggeligt og til at sikre sig, at ingen andre kan misbruge dette. Hvis kunden mister adgang til RODEO app eller RODEO Vennekort generelt og eller mistænker, at det er blevet misbrugt, skal kunden straks underrette RODEO herom, hvorefter RODEO kan sørge for en ny aktiveret adgang etableres. Der tages ikke gebyr fra RODEO’s side i denne sammenhæng.

Er kunden under 18 år, kan kunden ikke få rettighed til at kunne aktiverer RODEO Vennekort uden skriftlig samtykke fra forældre eller værge. Kunden over 18 år kan dog altid benytte sit eget RODEO Vennekort til ydelser og rabatfordele for kundens egne børn i alderen under 18 år.

Kampagner med rabat på en højere procent rabat end angivet ved RODEO Vennekort, vil kampagnen i sådanne tilfælde betyde at kunden ikke vil kunne benytte RODEO Vennekort sammen med kampagnen. Kampagner med kort varighed kan ikke kombineres med andre kampagner i RODEO på noget tidspunkt ligeledes vil RODEO Vennekort heller ikke kunne bruges sammen med den opnåede rabat ved en given kampagne.

RODEO kan ikke påtage sig ansvaret for eller være ansvarlig for enhver forhindring eller begrænsning for kundens mulighed til at anvende RODEO Vennekort som følge af årsager, der er beskrevet nedenfor, og som måtte forhindrer, at tjenesten udføres i sin helhed eller hindres væsentligt. Sådanne årsager anses for at omfatte bl.a. myndighedsbeslutninger, ny lovgivning eller ændringer af gældende lovgivning, mangel på personale uanset årsag, strejke, lockout, blokade, brand, oversvømmelse, vandskader, konkurs, et betydeligt tab af ejendom som følge af hærværk, ødelæggelser eller naturkatastrofer. Hvis brugen af RODEO’s tjenester er forhindret på grund af en af ​​de ovennævnte årsager er RODEO ikke forpligtet til at refundere betalingen for RODEO Vennekort eller enhver anden ubrugt tjeneste eller vare, der er betalt af kunden.

Gyldighed for aktiveret RODEO Vennekort medlemskab
RODEO Vennekort vil være gyldigt straks efter aktivering og validering. RODEO Vennekort købes med årsbetaling og er gældende for måneden, hvori kortet købes og de 11 efterfølgende måneder. Der betales for hele gyldighedsperioden uanset datoen for købet.

Gyldighedsperiode for RODEO Vennekort vil ikke udgøre mere end 12 måneder fra aktivering. Såfremt RODEO Vennekort skal aktiveres skal dette gøres via en transaktion mellem kunde og Udgiver. Udgiver vil til enhver tid kunne deaktivere et RODEO Vennekort såfremt dette væsentlig misligholdes.

Fortrydelsesret RODEO Vennekort medlemskab
Der er 14 dages fortrydelsesret for RODEO Vennekort købt som medlemskab. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis RODEO Vennekort tages i brug, herunder ved at Kortholder anvender fordele ved RODEO Vennekort.

Opsigelse af RODEO Vennekort medlemskab
RODEO Vennekort er aktivt i 12 måneder, hvorefter det udløber automatisk. Det er ikke muligt at pause medlemskabet.

Behandling af personoplysninger
Personoplysninger behandles fortroligt og lagres hos Udgiver under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan til enhver tid få indsigt i disse oplysninger ved at kontakte RODEO på vennekort@rodeo.dk, ligesom kunden kan få rettet eventuelle ukorrekte oplysninger. Oplysningerne anvendes til at administrere bestillinger og betalinger samt til information og markedsføring via fx e-mail, sms og beskeder via RODEO app i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Priser
Betaling vil blive opkrævet efter den på ethvert tidspunkt gældende pris, som der oplyses om på hjemmesiden, i butikker, kampagner og RODEO app.

Med forbehold for kundens rettigheder i henhold til Fortrydelsesfrist kan ingen betalinger refunderes, og RODEO giver ikke restitutioner eller kreditter i forbindelse med manglende eller delvis brug af RODEO Vennekort.

Hvis prisen eller vilkår ændres, giver RODEO kunden mindst 60 dages varsel per e-mail samt offentliggøre prisændringen på hjemmesiden. Dog er en ændring i priserne tilladt med kortere varsel, hvis RODEO’s omkostninger for at gøre RODEO Vennekort tilgængeligt stiger, som følge af ændrede skatter eller generelle prisstigninger, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side, eller ændringer i lovgivning eller andre vedtægter, og hvor prisændringen svarer til et beløb, der ikke er større end de øgede omkostninger. En ændring i priser omfatter også indførelsen af gebyrer m.v.

Selvom en prisændring træder i kraft i løbet af en given gyldighedsperiode, vil kunden først skulle betale den ændrede pris for den efterfølgende gyldighedsperiode.

Såfremt RODEO Vennekort ikke betales, eller på anden måde ikke opfylder nærværende aftale, og såfremt dette ikke skyldes forhold som RODEO er ansvarlig for, kan RODEO uden varsel lukke aktiveringen til RODEO Vennekort.

Betaling
Betaling for levering trækkes på dit betalingskort samme dag som validering af RODEO Vennekort er gennemført. Desuden kan ordrehistorik, kvitteringer samt medlemskabs info altid findes via din konto på RODEO app.

Betaling med kreditkort er gebyrfri, men der kan være betalingsgebyr på anvendelse af andre typer kreditkort.

Det anvendte betalingskort skal være købers. Alle betalingskort indehavere er genstand for valideringskontrol og godkendelse fra kortudstederen. Hvis godkendelse ikke er mulig, fritages RODEO for alt ansvar samt afgivelse af rabatter i denne forbindelse. Ordren vil som udgangspunkt blive annulleret. Ved brug af udenlandske betalingskort tillægges et gebyr af den samlede købesum. Gebyrets størrelse afhænger af korttype, og fremgår ved check out.

Dansk ret og værneting
Alle tvister afgøres efter dansk ret og ved retten i København som værneting.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos RODEO kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Kunden kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis kunden er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal kunden angive Udgivers e-mail adresse kfst@kfst.dk.

Persondatapolitik
Se hvordan Udgiver behandler personoplysninger her (https://www.rodeo.dk/persondatapolitik/)

Cookiepolitik
Se Udgivers cookie politik her (https://www.rodeo.dk/cookie/)

Kontakt os
Eventuelle spørgsmål eller klager kan stiles til:
E-mail: info@rodeo.dk